Chính phủ Mỹ thông báo ‘nhầm’ cho hơn 22,000 đơn dự xổ số visa

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/05/2011. Đăng trong Thông tin định cư. Lượt xem : 10542

Chương trình xổ số visa này có tên gọi là Chương Trình Đa Dạng Di Dân, được tổ chức hàng năm và sẽ chọn cấp 50,000 visas trong số 19.6 triệu ứng viên. Các điều kiện như có thành viên gia đình hoặc doanh nghiệp bảo lãnh đều không xét đến trong chương trình này.

Lỗi lần này do phần lập trình xổ số, đã chọn hơn 22,000 người ‘trúng’ visas trong các ứng viên của 2 ngày đầu tiên nhận đơn, thay vì chọn đều suốt 30 ngày.

Chương trình xổ số sẽ tổ chức lại và kết quả sẽ được thông báo vào khoảng 15.7 năm nay.

Sẽ có khoảng 22,000 người đón nhận tin vui hụt kỳ này, và ngược lại, những người chưa được thông báo vẫn còn hy vọng….

Theo Reuters