1

CHIÊU SINH KHÓA HỌC THÁNG 11 VÀ 12/2010

Gửi Email bài này

Thi xếp lớp vào THỨ 2, THỨ 4, THỨ 7 lúc 8g30 SÁNG (hoàn toàn miễn phí). Vui lòng đăng ký trước với bộ phận Anh Ngữ Du học SET theo số điện thoại: (08)38484433 ext 16 or 35.

Hãy đăng ký ngay để nhận được nhiều ưu đãi hơn!

Đóng