1

Cập nhật tình hình xét hồ sơ định cư tay nghề kế toán invitation round 9/2015

Gửi Email bài này

Thang điểm tối thiểu để được nhận invitation từ di trú được thông báo vào 7/9/2015:

Points Description Points Score Visa date of effect
2211 Accountants 70 6/8/2015, 11.13am
2611 ICT Business and System Analyst 65 16/7/2015, 3.28am
2613 Software and Applications Programmers 60 9/5/2015, 7.16pm

Ngoài ra, ngành 2212: Auditors, Company Secretaries and Coporate Treasures cũng đã hết quota và bộ di trú sẽ không gửi thư mời invitation nộp visa định cư nữa cho kỳ 2015 – 2016.

Nguồn:  Di Trú Úc

 

, , , , , , ,

Đóng