1

Cảm nhận của Phương Khanh về khóa học anh văn tại SCE

Gửi Email bài này

Huỳnh Hương Phương Khanh (áo tím, thứ 3 từ phải qua) cùng thầy và bạn cùng lớp

 

"I've been studying at SCE for 3months and it was amazing time. I have met a lot of people from all over the world. Teachers are very friendly and understanding. I have joined many activities which were i enjoyed a lots. I have learned many things at SCE, where i have discovered my new talent of drawing and making things!! My course is going to end soon, i will never forget anyone that i have met, SCE is the greatest environment for learning. I am going to study at Georges River Grammar High School from next year 2011."

from Ms Khanh to SCE

"Mình đã học tại SCE được 3 tháng rồi, và thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Mình được gặp rất nhiều bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Giáo viên rất nhiệt tình và rất là tâm lý nhé. Mình cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động dành cho sinh viên tổ chức tại trường và cảm thấy rất thích thú. Thông qua các hoạt động mà mình đã tham gia tại SCE, mình còn phát hiện ra được tài vẽ và khả năng khéo tay của mình nữa chứ! Khóa học của mình sắp kết thúc rồi, mình sẽ không bao giờ quên được những người bạn mà mình đã gặp, SCE đúng là nơi tốt nhất để theo học. Sau khóa học anh văn tại SCE, mình sẽ tiếp tục việc học của mình tại trường trung học Georges River Grammar trong năm 2011 này."

Khanh gửi SCE

Đóng