1

Cách dùng ‘work’ và ‘job’

Gửi Email bài này

Bạn Guiliana từ Italy hỏi: Sự khác nhau giữa work và job là gì? Hai từ này có cùng một nghĩa trong tiếng Ý nhưng tôi muốn biết rõ hơn cách dùng hai từ này.

Gareth Rees trả lời

Xin chào Giuliana,

Cảm ơn câu hỏi của bạn về sự khác nhau giữa từ work và job. Mặc dù đây có thể không phải là đề tài thú vị với hầu hết mọi người những sự khác biệt giữa hai từ này là rất quan trọng.

Trước hết, về mặt ngữ pháp, work vừa là một động từ lại vừa là một danh từ, trong khi job chỉ là danh từ thôi.

Giờ chúng ta sẽ nói tới nghĩa của các từ này.

Work - làm việc - là một hoạt động mà bạn dùng tới nỗ lực hay năng lượng, thường là để đạt được một mục đích hay nhiệm vụ gì đó chứ không phải là để vui chơi, giải trí. Từ này ngược hẳn nghĩa với từ play, và to work có nghĩa là thực hiện hành động đó.

Nhìn chung, chúng ta làm việc để kiếm tiền và chúng ta thường dùng từ này như một động từ; để miêu tả những gì việc chúng ta làm để kiếm tiền. Ví dụ: 
I work for the BBC - Tôi làm cho đài BBC.
David works in a café - David làm ở một quán café.

Trong các ví dụ này, chúng ta không biết chính xác nhiệm vụ hay trách nhiệm của người đó là gì. David làm việc ở quán café nhưng chúng ta không biết anh ấy làm việc dọn dẹp, phục vụ bàn, hay nấu đồ ăn.

Vì thế work có một nghĩa chung chung, trong khi job lại rất cụ thể, và nghĩa thông dụng nhất của từ này là tên của chính công việc mà bạn làm để kiếm tiền. Ví dụ,

David has now got a new job. He is a cook in a small restaurant. David vừa kiếm được việc mới. Anh làm đầu bếp tại một tiệm ăn nhỏ.

Trong ví dụ này, chúng ta biết chính xác công việc mà David làm là gì vì chúng ta biết job - nghề của anh ấy là gì.

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng từ job chỉ một nghề, một công việc cụ thể hay một vị trí nghề nghiệp nào đó, như cook - đầu bếp, teacher - giáo viên, hay banker- nhân viên ngân hàng, trong khi work nói tới một hành động làm việc chung chung.

Điều thú vị là mọi nghề nghiệp, công việc - jobs - đều phải liên quan tới việc làm -work - nhưng làm việc lại không phải lúc nào cũng là một phần của nghề nghiệp.

Ví dụ, một người có thể working in their garden - làm việc trong vườn, có thể cắt cỏ, trồng hoa. Tuy nhiên đó là hoạt động vào thời gian rảnh rỗi của người đó, chứ không phải là một phần công việc mà họ vẫn làm để kiếm tiền của người đó.

Khi là động từ, work còn có các nghĩa khác, chẳng hạn, nếu bạn tả một chiếc máy làm việc như thế nào, tức là bạn giải thích nó hoạt động ra sao.

Ví dụ: Can someone show me how the photocopier works? I don't know how to use it. - Ai có thể chỉ cho tôi máy photocopy làm việc như thế nào không? Tôi không biết dùng nó như thế nào cả.

Tương tự, bạn có thể dùng từ work để nói nếu chiếc máy làm việc/hoạt động tốt.

Ví dụ: Don't try to use that computer. It doesn't work. We are waiting for the engineer to fix it. - Đừng có dùng máy tính đó. Nó không làm việc. Chúng tôi đang đợi thợ đến sửa nó.

Cuối cùng, mặc dù job là tên gọi công việc mà bạn làm để kiếm tiền, job cũng chỉ một việc cụ thể mà bạn phải làm; một việc đòi hỏi làm việc và một việc bạn có thể xác định cụ thể.

Ví dụ: I have a few jobs to do at home this weekend. I need to paint my bedroom, fix a broken door and cut the grass. - Tôi có một vài công việc phải làm ở nhà vào cuối tuần. Tôi cần phải quét vôi phòng ngủ, chữa cái cửa ra vào bị hỏng và cắt cỏ.

I've been working hard for the last few hours so I think it's time for me to take a break- Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt mầy tiếng đồng hồ vừa qua rồi, vì thế tôi nghĩ là đã đến lúc tôi có thể nghỉ ngơi.

Fortunately, the work that I do in my job is very interesting, so even though it is hard work, I don't think I will look for another job! - Rất may là công việc mà tôi làm trong nghề của mình là khá thú vị, vì vậy mặc dù cũng khá vất vả nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ đi kiếm một nghề/một công việc khác.

Thế còn bạn thì sao, Giuliana? Are you a student or do you have a job - Bạn là sinh viên hay bạn đã đi làm và có một nghề rồi?

Whatever you do, is it hard work? - Bạn làm gì đi chăng nữa thì đó có phải làm một công việc vất vả hay không?

 

Bản tiếng Anh

A question from Giuliana in Italy:
What is the difference between work and job? They both have the same meaning in Italian but I’d
like to know better how to use them.
Gareth Rees answers:
Hello Giuliana.
Thank you for your question about the difference between work and job. Although this topic isn’t
necessarily most people’s favourite subject, the difference between the two words is important.
Firstly, on a grammatical level, work is both a verb and a noun, whereas job is only a noun. Let’s
look at their meanings now.
Work is an activity in which you use effort or energy, normally to achieve a particular aim or task,
rather than for fun or enjoyment. It is essentially the opposite of play, and to work means to do
such an activity. Generally, we work in order to earn money, and this is often how we use the
verb; to describe what we do to earn money. For example:
I work for the BBC.
David works in a café.
In these examples, we do not know exactly what the person’s duties or responsibilities are. David
works in a café, but we do not know if he cleans the tables or cooks the food.
So, in this sense, work has a very general meaning, whereas job is much more specific, and its
most common meaning is the name for the work that you do to earn money. For example,
David has now got a new job. He is a cook in a small restaurant.
In this example, we now know exactly what David does because we know what his job is. To
summarise, we can say that the word job refers to a particular employment role or position, such
as cook, teacher or banker, whereas work refers in a more general way to activities that you do.
Interestingly, all jobs involve work but doing work isn’t always part of a job. For example,
someone can spend the weekend working in their garden, perhaps cutting the grass or planting
new flowers. However, this is a free time activity, and so it is not his or her job.
As a verb, work does have other meanings, such as, if you describe how a machine works, you
explain how it functions, or operates. For example,
Can someone show me how the photocopier works? I don’t know how to use it.
Similarly, you can use it to say if the machine is functioning correctly. For example,
Don’t try to use that computer. It doesn’t work. We are waiting for the engineer to fix it.
Finally, although your job is the name for what you do to earn money, it can also refer to a
specific task that you have to do; a task that requires work and a task that you can specifically
identify. For example,
I have a few jobs to do at home this weekend. I need to paint my bedroom, fix a broken door and
cut the grass.
Right, well, I’ve been working hard for the last few hours, so I think it’s time for me to take a
break. Fortunately, the work that I do in my job is very interesting, so even though it is hard work,
I don’t think I will look for another job! What about you, Giuliana? Are you a student or do you
have a job? Whatever you do, is it hard work?
Theo BBC English Learning

 

Đóng