Cách dùng ‘work’ và ‘job’

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 08/11/2009. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 18033