1

Cách dùng ‘should have’ và ‘must have’

Gửi Email bài này

 

Câu hỏi: Xin hãy cho biết sự khác nhau giữa Should Have và Must Have và xin cho một vài ví dụ minh họa cách dùng.

George Pickering trả lời:

Xin cảm ơn bạn Sekar đã đặt câu hỏi về sự khác nhau giữa should have và must have.

Should have được dùng để nói về những sự việc đã không hoặc có thể đã không xảy ra trong quá khứ. Chẳng hạn:

should have finished this work by now - Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi (mà đến giờ tôi vẫn chưa làm xong).

should have studied harder for my exams - Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn khi chuẩn bị cho các kỳ thi của tôi.

Trong cả hai câu trên, người nói có thể bày tỏ thái độ ân hận, lấy làm tiếc là đã không làm một việc gì đó.

Chúng ta cũng có thể dùng should have để diễn tả những nghĩa vụ đã không được hoàn thành, thực thi. Chẳng hạn:

He should have helped his mother carry the shopping.

Còn must have được dùng để diễn tả một việc gì đó trong quá khứ mà người nói gần như biết chắc.

Chẳng hạn nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn thấy ngoài vườn cỏ ướt, bạn có thể nói:

It must have rained overnight - Chắc hẳn trời đã mưa hồi đêm hôm qua.

Chúng ta hãy thử xem xét một câu trong đó có cả should have và must have:

Jane should have arrived by now, she must have missed the bus - Jane đáng lẽ lúc này đã phải tới nơi rồi, chắc hẳn chị ấy đã bị nhỡ chuyến xe buýt.

Trong tình huống này, vào thời điểm người nói nói câu này chúng ta nghĩ là Jane đáng lẽ đã có mặt rồi nhưng chị ấy lại chưa tới, và chúng ta có thể đi tới kết luận là việc chị ấy muộn hẳn là do bị nhỡ xe.

 

Bản tiếng Anh

Question: I request you to explain the difference between “should have” and “must have”.Please give some examples.

George Pickering answers:

Well Seika, thanks for your question about the difference between “should have” and
“must have”.
“Should have” is used to talk about past events which did not happen or may not have
happened.
For example:
I should have finished this work by now
OR…
I should have studied harder for my exams.
In both the sentences above, the speaker might be expressing regret and/or criticism for
not having done something.
We also use should have to express unfulfilled obligations, for example:
He should have helped his mother carry the shopping.
Now must have is used to express something that the speaker has deduced or is certain
about in relation to the past.
For example, if you wake up in the morning and you see the ground is wet outside, you
might say:
“It must have rained overnight".
So let's look at a sentence with both should have and must have in it...
Jane should have arrived by now; she must have missed the bus".
In this situation, we would expect Jane to have arrived by now, but as she hasn't, we
come to the conclusion that her lateness is due her having missed the bus.
Theo BBC's Asking about English

 

Đóng