Buổi giới thiệu thông tin về trường Edith Cowan University của Perth Institute WesternAustralia

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/10/2008. Đăng trong Giới thiệu về Trường. Lượt xem : 23091

Buổi giới thiệu được trình bày bởi các thành viên của trường ECU, nhằm đưa tới cho học sinh lượng thông tin đầy dủ và chính xác nhất. Đây là một cơ hội rất tốt để có được những thông tin chính xác về trường đối với những sinh viên có quan tâm tới trường ECU hay đã nhận được giấy mời nhập học của trường.

Thông tin chi tiết xin download tại đây.