1

Build up Vocabulary for daily use: Topic1 – How to talk about weather?

Gửi Email bài này

Nhằm giúp các bạn có thêm được vốn từ vựng dùng trong giao tiếp hằng ngày, SET sẽ giới thiệu đến các bạn trong thời gian tới loạt bài Từ vựng tiếng Anh thông dụng – Build up your Vocabulary for daily use. Mỗi bài viết sẽ là những chủ đề thông dụng và gần gũi với các bạn trong sinh hoạt hằng ngày.

Thời tiết đang chuyển mùa rồi, sao không bắt đầu học từ vựng về thời tiết nhỉ.

English speakers love to talk about the weather. It is a way of breaking the ice (starting a conversation). People talk about the weather on the phone and in person; at the bus stop, in a shop, or with a neighbour over the garden fence. Learn the proper vocabulary and expressions, and you will find it easy to start a conversation anytime and anywhere with anyone you meet!

Some examples of conversation starters:

“Lovely day, isn’t it!”

“What strange weather we’re having!”

“It’s doesn’t look like it’s going to stop raining today”

Using verbs to describe the weather


Using adjectives to describe the weatherOther things associated with the weather


Weather in seasons:Common questions and responses about Weather

What's it like out?

Bên ngoài trời thế nào?

It's miserable out.

Trông thật là buồn thảm.

How's the weather?

Thời tiết thế nào?

It's ten below. (-10 degrees)

Âm 10 độ

Do you have rain?

Chỗ bạn ở có bị mưa không?

We haven't had a drop of rain for weeks.

Không có lấy một hạt mưa suốt mấy tuần qua.

What's the temperature there?

Nhiệt độ ở đó bao nhiêu rồi?

It's 22 degrees Celsius.

22 độ C.

It's snowing here, what's it doing there?

Ở đây đang có tuyết. Ở đó thì sao?

It's pouring outside. (raining heavily)

Bên ngoài trời đang mưa lớn.

Beautiful day, huh?

Hôm nay trời đẹp ha

We couldn't ask for a better day than this.

Uhm, không thể đẹp hơn được nữa.

What's the weather forecast?

Dự báo thời tiết hôm nay thế nào?

They're calling for blue skies all week.

Họ báo là trời sẽ ảm đạm từ nay đến hết tuần.

Predicting the weather:

-          “I think it’ll clear up later.”

Tôi nghĩ là lát nữa trời sẽ quang đãng.

-          “It’s going to rain by the looks of it.”

Nhìn trời tôi đoán là sắp sửa mưa đó.

-          “They’re expecting snow in the North.”

Họ dự báo là sẽ có tuyết ở phía Bắc.

-          “I hear that showers are coming our way.”

Tôi nhận được tin là mưa đang đến gần rồi đấy.

(st)

Đóng