Bài 8: Trong nhà hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/11/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 19154