Bài 6: Giới thiệu thức ăn, đồ uống

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/11/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 54117