Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 08/12/2009. Đăng trong Business English. Lượt xem : 23070