Bài 4: Mỗi tuần 01 dạng bài IELTS – Tóm lượt Writing tháng12.2009

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 18/12/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 10762

Task 2: (Tóm lượt)

Many employers can now do their work from home using modern technologies. However, this change may only benefit workers, not employers.

To what extent do you agree or disagree with this statement? Đề này đã có trong list đề luyện của chương trình IELTS tại SET trong những năm qua.

(Cám ơn bạn Ngọc Phan đã chia sẻ thông tin này cho các bạn sắp sửa dự các kỳ thi IELTS sắp đến!)