Bài 25: Phỏng vấn xin việc làm – đối đáp thành thật

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 04/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 20622