Bài 24: Thủ tục trả phòng – tạm biệt khách

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 04/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 10553