Bài 2: Nhận giữ phòng qua điện thoại – nghe và nói số

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/11/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 15021