Bài 18: Mời khách ăn uống – xin lỗi; giải thích vấn đề an toàn

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 9357    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.