Bài 14: Hướng dẫn viên du lịch – tự giới thiệu; trấn an khách

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 11487