Bài 12: Mua sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 8688