Australia – Sydney: tìm bạn nữ share phòng ở Condell Park (Bankstown)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 06/10/2010. Đăng trong Tìm chỗ trọ. Lượt xem : 8777    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.