1

AU$6,000 scholarships to celebrate five years at UWA Claremont

Gửi Email bài này

Học bổng trị giá lên đến AU$6,000 dành cho sinh viên tham dự các khóa học sau:

  1. The University of Western Australia Foundation Program (January Standard, January Extended and April intensive)
  2. Year 10 and 11 (January and April intakes).

Điều kiện học bổng:

Nộp đơn xin nhập học đầy đủ kèm với bức thư trả lời câu hỏi sau:

‘What career would I like to pursue in the future? How do I think my Taylors College pathway will help me achieve this’?

Sinh viên phải chấp nhận đồng ý thư mời nhập học của nhà trường, chậm nhất là 31/03/2011

Không áp dụng khi học sinh nhận đươcc các loại học bổng khác, học bổng sẽ được trừ vào lần đóng học phí thứ 2.

Đóng