7 tips quản lý giúp doanh nghiệp sống sót thời khủng hoảng

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 12/11/2011. Đăng trong Chia sẻ. Lượt xem : 3964
 
1. Theo dõi mục tiêu của từng cá nhân
 
Với tư cách là nhà quản lý , bạn phải chắc chắn rằng mục tiêu của nhân viên đang đi đúng hướng với những mục tiêu  mà  doanh nghiệp hay tổ chức đã đề ra. Bạn còn phải thường xuyên theo sát tiến trình thực hiện để đưa ra những quyết định đúng đắn trong trường hợp cần thiết. Tài quản lý của bạn còn thể hiện ở khả năng điều chỉnh nhanh chóng những mục tiêu của công ty có ảnh hưởng đến mục tiêu của từng cá nhân.
 
2. Quan tâm đến bản theo dõi của nhân viên để giúp họ thực hiên mục tiêu.
 
Bản theo dõi cho phép nhân viên có cơ hội để thảo luận với sếp về tình hình làm việc, kế hoạch  và mục tiêu công việc. Nói chuyện với sếp được coi là một trong những cách hữu hiệu nhất giúp nhân viên đạt được mục tiêu đã đề ra.
Bản theo dõi còn giúp những nhà quản lý và những người phụ trách nhân sự nhận biết được những nhân viên đang làm việc dưới khả năng của mình,thông qua đó, giúp họ cải thiện năng lực. Trong trường hợp cần thiết,bản theo dõi còn là công cụ hữu hiệu  giúp những người đứng đầu doanh nghiệp cắt giảm số lượng nhân viên.
 
3. Phản hồi để nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình.
 
Thay vì những buổi họp tổng kết diễn ra hàng năm, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên tổ chức những buổi họp tổng kết hàng quý hoặc họp 6 tháng một lần để lãnh đạo cũng như nhân viên phát hiện ra những mặt còn nhiều yếu kém.
 
4. Đầu tư vào phát triển nhân sự
 
Phải đảm bảo rằng bạn đang đầu tư có lợi vào lĩnh vực này. Từ bản đánh gía sẽ xác định những thiếu sót về mặt kỹ năng từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Bạn cũng nên cân nhắc xem yêu tố nào là yếu tố quyết định đến  thành công của mục tiêu và để ra chương trình đào tạo nhằm đạt được mục tiêu  này. Cuối cùng,bạn phải chắc chắn rằng quá trình  đào tạo của bạn đạt hiệu quả trong việc cải thiện khả năng của nhân viên.
 
5. Trao thưởng cho những nhân viên có năng lực.
 
Trong thời kỳ kinh tế khó khăn,nếu bạn không thể thưởng cho nhân viên bằng tiền hay tăng lương thì vẫn có nhiều cách để ca ngợi sự công hiến của họ đối với công ty.Quan trọng là bạn phải đánh giá đúng năng lực của họ, 
 
6. Hãy chuẩn bị cả những kế hoạch thay thế
 
Bạn cần tính đến cả những phương án thay thế cho những vị trí quan trọng. Nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn, thì  sự vắng mặt của người lãnh đạo có thể sẽ làm thay đổi kế hoạch của bạn. Kế hoạch thay thế giúp cho bạn xác định xem yếu tố hay kỹ năng nào cần thiết cho việc phát triển mục tiêu lâu dài chứ không chỉ chú trong đến vai trò của nhà lành đạo. Nó còn giúp phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của nhân viên trong trường hợp cần thiết.
 
7. Càng hiệu quả càng tốt.
 
Trong thời kỳ kinh tế khó khăn,chẳng có doanh nghiệp nào mạo hiểm với những dự án không mấy hiệu quả. Một cách đầu tư thông minh phải biết chú trọng tới những chương trình quản lý hiệu quả. Nhiều công ty nhận thấy khoản thu từ đầu tư vào phần mềm quản lý thông mình trong năm đầu tiên đã thừa đủ để chi trả cho một hệ thống quản lý mới. Người ta còn ghi nhận sự  gia tăng về mặt chất lượng trong quá trình phát triển của công ty,nó khiến nhân viên cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó nhiều hơn với công ty.
 
Sean Conrad    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.