3 links kiểm tra trình độ tiếng Anh dành cho bạn!

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/03/2010. Đăng trong Thông tin Anh ngữ. Lượt xem : 74709

Link 1: http://englishenglish.com/englishtest.htm 90 câu, thời lượng 45′, kết quả có ngay.

Link 2: http://www.lang.ox.ac.uk/courses/tst_english_placement.html 50 câu, cho kết quả và phân loại trình độ khái quát.

Link 3: http://www.ilh.com/evaluation/online/english.htm 50 câu, cho kết quả ngay.

Chúc bạn thử trình độ mình thành công!