Tag Archives: daihoclatrobe

Uyên Phương đạt học bổng 20% theo học Cử nhân ngành truyền thông chiến lược tại Đại học Latrobe

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 16/03/2021. Đăng trong Du học sinh SET và những thành tựu. Lượt xem : 763

Latrobe du hoc sinh SET hoc bong

  • Mai Uyên Phương đạt học bổng 20%
  • Master of Strategic Communication
  • Theo học tại trường Latrobe University
Đọc tiếp