1

THỜI ĐIỂM HỨNG THÚ CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

Gửi Email bài này

Một bài nghiên cứu do hai giảng viên ĐH Monash đã được Routledge, một nhà xuất bản lớn, vinh danh là bài được trích dẫn nhiều nhất.

Bài “Ai chọn nghề dạy học và tại sao?: Mô tả các đặc tính và động cơ qua ba trường đại học Úc” đã dẫn đầu danh sách các bài được trích dẫn nhiều nhất của nhà xuất bản Routledge trong số các bài nghiên cứu từ các tạp chí thuộc Chỉ Số Trích Dẫn Ngành Khoa Học Xã Hội Thomson Reuters (Thomson Reuters Social Sciences Citation Index) rất có uy tín.    

Tác giả là PGS. Paul Richardson và Helen Watt thuộc Khoa Sư Phạm ĐH Monash và được đăng trên Tạp Chí Đào Tạo Giảng Viên Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Journal of Teacher Education) vào năm 2006, bài nghiên cứu dựa trên một dự án tên là FIT-Choice với dữ liệu nghiên cứu đặc tính và động cơ đi dạy nền tảng của hơn 1.600 sinh viên sư phạm năm đầu. Dự án cũng ghi được sự tiến triển của các sinh viên đó sau khi tốt nghiệp trong ngành sư phạm hay trong ngành nghề khác.

  

Kết quả nghiên cứu đã cho phép hai giáo sư đề xuất các chiến lược trong việc tuyển sinh và giữ chân các thầy cô giáo tương lai.

 

“Chúng tôi rất vui khi biết công trình của mình được các nhà nghiên cứu khác đọc và trích dẫn rộng rãi”, PGS. Richardson nói. “Điều đó cho chúng ta biết rằng có nhu cầu về các chỉ số đo lường thích hợp cho động cơ làm giáo viên mà có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau”.

 

PGS. Watt cũng nhấn mạnh nhu cầu tìm hiểu các động cơ cốt lõi của các nhà sư phạm để hỗ trợ các trách nhiệm trong lớp học của họ.

“Chỉ có cách thông qua các nghiên cứu quy mô lớn, đa ngành, liên văn hóa và lâu dài như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu các động cơ và nhận thức của giảng viên hình thành cách thức hành nghề và khát vọng của họ như thế nào trong bối cảnh của từng trường và từng nước”, PGS. Watt nói.  

Kể từ đó hai nhà nghiên cứu đã dành được hai Quỹ Khám Phá Hội Đồng Nghiên Cứu Úc (Australian Research Council Discovery Grants) cho phép họ tiếp tục theo đuổi dự án nghiên cứu đó và phát triển sự cộng tác với các đồng nghiệp khác trên toàn thế giới. 

(theo Monash)

 

Đóng