1

Phỏng vấn học bổng Taylor 2g chiều 24/07/08

Gửi Email bài này

Hội thảo phỏng vấn trực tiếp để cấp học bổng Taylor College 2009

chương trình do ông Mr Chris Norton – Hiệu trưởng Taylors thực hiện

Đăng ký để xem thêm chi tiết về học bổng.

Đóng