1

Phòng cho thuê ở Canterbury Sydney

Gửi Email bài này

- 1 phòng double - có thể nhận 2 học sinh và 2 phòng single

- Nhận làm giám hộ (guardian) cho học sinh dưới 18 tuổi

 - Giá thuê phòng: học sinh dưới 18 tuổi - $350/ tuần, học sinh trên 18 tuổi $250/tuần , bao gồm ăn uống

Liên hệ: Anh Thành - 0420880386 hoặc chị Thu - 0421140608

Address: 12 Emu Street, Canterbury, Sydney


Đóng