1

Hội thảo TAFE NSW, UWS 9-11g sáng 19/07/08

Gửi Email bài này

Đại học Western Sydney và Học viện TAFE NSW cung cấp các chương trình cao đẳng liên thông lên đại học nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sinh viên Việt Nam hoàn tất hóa học cao đẳng tại TAFE NSW chắc chắn sẽ được giảm các tín chỉ đã học khi bước vào đại học Western Sydney.

Liên hệ: +84 8 848 4433 để biết thêm chi tiết

Đóng