1

Hội thảo ĐH La Trobe 9g-11g sáng 21/07/08

Gửi Email bài này

Là một trong mười trường đại học hàng đầu của Úc, đại học La Trobe vinh dự được Phó Thủ Tướng - Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân ghé thăm ngày 27/02/2008.

Hội thảo ĐH La Trobe đặc biệt chuyên ngành Luật do giáo sư Prof Gordon Walker trình bày.

Liên hệ: +84 8 848 4433 để biết thêm chi tiết

Đóng