1

Bốn học sinh Việt Nam xuất sắc được Bộ Giáo Dục và Cộng Đồng Quốc Tế bầu chọn làm đại sứ

Gửi Email bài này

Bốn học sinh Việt Nam xuất sắc được Bộ Giáo Dục và Cộng Đồng Quốc tế bầu chọn làm đại sứ học sinh để đại diện cho các trường công của bang NSW, Australia. Trong đó nổi bật nhất là Minh Thuy Thai thủ khoa của trường trung học Canley Vale và cũng là một sinh viên lãnh đạo tài ba.

Các học sinh Việt Nam Minh Thuy Thai, Thuy Linh Chu, Huynh Du Leo Phan cùng với Diane Seath, R/CEO DEC International và Elizabeth Webber, giám đốc của các nhà trường có học sinh quốc tế.

Theo thông cáo báo chí các đại sứ thành tích xuất sắc (23/05/2012), 19 học sinh đã được tôn vinhcác đại sứ học sinh quốc tế của DEC năm 2012, có thêm 7 học sinh mới được chọn từ danh sách các học sinh được đề cử cho danh hiệu "Thành Tích Học Tập và Công Tác Nhà Trường" của năm nay vì đạt các kết quả xuất sắc trong chương trình tốt nghiệp trung học năm 2011 và những đóng góp đáng kể của em vào nhà  trường cũng như vào cộng đồng của mình.

Mỗi năm bộ giáo dục sẽ chọn ra các học sinh quốc tế đạt nhiều thành tích làm các đại sứ học sinh để đại diện cho các trường công của bang NSW trong suốt năm, tại các sự kiện chính thức như các lễ hội, các ngày huấn luyện và các buổi lễ trao tặng danh hiệu.

Trong số 19 đại sứ, có bốn đại sứ đến từ Việt Nam và trong đó có Minh Thuy Thai. Em đạt được điểm số tối đa của thang điểm xếp loại nhận vào đại học của Úc (Australian Tertiary Admission Rank - ATAR) đạt 99,95 điểm trong chương trình  tốt nghiệp trung học năm 2011, em là học sinh đỗ thủ khoa của trường trung học Canley Vale và cũng là một sinh viên lãnh đạo xuất sắc. Em hiện đang ghi danh học tại đại học tổng hợp Sydney, chương trình cử nhân thương mại (nghiên cứu tự do).

Các sinh viên thành công khác của năm 2011 gồm Thuy Linh Chu, em đạt điểm số ATAR trên 99, là chỉ huy trưởng và là học sinh đỗ thủ khoa của trường trung học Kogarah và hiện đang ghi danh vào chương trình cử nhân kỹ thuật/cử nhân khoa học tại đại học tổng hợp Sydney. Huynh Du Leo Phan, em học trường trung học Concord, đạt điểm số ATAR 99 là học sinh đỗ thủ khoa của trường.

Ngoài Việt Nam ra, các đại sứ học sinh của năm 2012 còn đại diện cho nhiều quốc gia khác, gồm cộng hòa nhân dân Trung Huốc, Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia và Băng-la-desh.

Các đại sứ học sinh quốc tế mới được tôn vinh của năm 2012 là:

Thuy Linh Chu

Jiahua David Huang

Amanda Kandilis

Hannah Liu

Huynh Du Leo Phan

Minh Thuy Thai

Yuxuan Kitty Wang

 

Các đại sứ học sinh tiếp tục trong vị trí này trong năm 2012 là:

Cheng Kheang Chhuon, Zhengyang Elizabeth Hu, Sadika Krinton, Xu Snow Li, Chung Gyu Lim, Ruixuan Catherine Liu, Bin Terrence Lu,Thuy Vy Vivian Quang, Yuting Melody Wang, Tiffany Ye, Le Zhang , Xuan Ann Zhang

 

Các đại sứ học sinh Quốc Tế của DEC năm 2012

Đóng