1

Học Bổng Triple Crown – Đại Học QUT

Gửi Email bài này

Đại Học QUT dành tặng những suất học bổng Triple Crown cho các bạn học sinh - sinh viên đạt thành tích tốt, bao gồm:

- Học bổng 25% lệ phí học kỳ đầu tiên sẽ được trao dựa trên học sinh đủ điều kiện với các bằng cấp và chứng chỉ khi nộp đơn. 

- Học bổng 25% cho học kỳ tiếp theo được dành cho các bạn sinh viên duy trì điểm trung bình là 5,75 trên thang 7 điểm QUT mỗi học kỳ.

- Học bổng được cấp trong các ngành học sau:

     Cử nhân Kinh doanh
     Thạc sĩ Kinh doanh
     Thạc sĩ kinh doanh nâng cao
     Thạc sĩ Kinh doanh / Thạc sĩ kinh doanh bằng đôi
     Văn bằng tốt nghiệp trong kinh doanh

Không có giới hạn về số lượng học bổng và học bổng chỉ được áp dụng cho các kỳ nhập học đầu tiên trước 2014.

Để biết thêm chi tiết, các bạn học sinh - sinh viên vui lòng xem thêm tại đây

hoặc liên hệ với Du Học SET để được hỗ trợ miễn phí.

Đóng