1

Học bổng mới của Simon Fraser University (SFU) và Fraser International College (FIC)

Gửi Email bài này

 

 Ngoài ra SFU còn tạo điều kiện thêm cho học sinh khi đưa ra học bổng trị giá $120 cho mỗi tín chỉ của học sinh nếu học sinh giữ nguyên mức điểm G.P.A trong suốt quá trình học tại SFU. Trị giá tổng cộng của học bổng này là $3,000/năm.

 Học sinh đỗ tốt nghiệp ở FIC với điểm G.P.A 3.7 hoặc cao hơn sẽ  lập tức được báo lại cho SFU để nhận học bổng.

Đóng