1

Học bổng đại học Manchester Metropolitan, UK trị giá 01 Ipad (16gb 3G + WIFI) + 1000$

Gửi Email bài này

Đại học Manchester Metropolitan, UK thông báo có các suất học bổng dành cho tháng 9/2012.

Học bổng: 01 Ipad (16gb 3G + WIFI) + 1000$

Điều kiện:

Nhóm đối tượng 1:

- Học sinh đăng ký trực tiếp vào khóa MMU

- Đạt điểm trung bình (GPA) là 8 trở lên trong 3 năm trung học phổ thông

- IELTS 6.0

 

Nhóm đối tượng 2:

- Học sinh đăng ký khóa học: CEP + MMU, hoặc DBA + MMU

- Chương trình Year 1 và Year 2 của MMU phải bắt đầu trong năm 2013

- Đạt điểm trung bình (GPA) là 8 trở lên trong 3 năm trung học phổ thông

- IELTS 6.0

Lưu ý: Ipad sẽ trao vào tuần thứ 2 sau khi bắt đầu year 1 của chương trình MMU. $ 1000 sẽ trao vào học kỳ cuối của Year 3.

Liên lạc ngay SET Education để nộp hồ sơ xin học bổng và biết thêm chi tiết.

Đóng