1

Học bổng $10,000 tại RMIT Úc

Gửi Email bài này

5 suất học bổng tại RMIT - Australia dành riêng cho sinh viên đăng ký du học thông qua DU HỌC SET

5 suất học bổng đặc biệt dành riêng cho sinh viên đăng ký du học thông qua DU HỌC SET cho khóa học tháng 6 và tháng 7/2012.

Điều kiện:

 • Dành cho sinh viên đăng ký khóa Đại học hoặc Cao học
 • Có thành tích học tập suất xắc
 • Nhập học khóa tháng 6 hoặc tháng 7/2012
 • Giá trị học bổng sẽ do trường xem xét tùy thuộc vào hồ sơ của bạn

Ngoài ra, RMIT còn có các suất học bổng dành cho sinh viên quan tâm đến Computer and Information Technology:

Học bổng từ $5,000 đến $10,000 dành cho sinh viên đăng ký khóa học kỳ 2, 2012

Nếu bạn là sinh viên quốc tế chuẩn bị theo học khóa Đại học hoặc Sau đại học tại trường đại học RMIT khoa School of Computer and Information Technology (cơ sở ở thành phố Melbourne), cơ hội nằm trong tay bạn.

Giá trị học bổng và thời hạn:

 • Học bổng $5,000 được trao ngay cho lần đóng tiền đầu tiên khi bạn đã đến Úc và bắt đầu chương trình học.
 • Học bổng $10,000 với số lượng hạn chế dành cho sinh viên có thành tích học tập suất xắc.

Điều kiện:

_Sinh viên đăng ký một trong các khóa sau:

 • Bachelor of Computer Science (any stream)
 • Bachelor of Software Engineering
 • Bachelor of Information Technology (any stream)
 • Bachelor of Technology (Computing Science)
 • Bachelor of Design (Multimedia Systems)
 • Master of Computer Science
 • Master of Information Technology
 • Master of Technology (Internet and Web Computing)
 • Master of Computing

_Là sinh viên quốc tế

_Nhập học tại RMIT School of Coputer Science và IT lần đầu tiên, và nhập học học kỳ II tức tháng 7/2012

_Có dự định học ít nhất 4 học kỳ (đối với chương trình đại học) và 3 học kỳ (đối với chương trình cao học)

_Có thành tích suất xắc ở khóa học trước

_Đạt điểm ít nhất GPA 3.2 hoặc 75% của khóa học trước

Bảo lưu học bổng:

Nếu bạn nhận được học bổng 2012 thì vẫn có thể dời ngày nhập học sang học kỳ I tức tháng 2/2013, tuy nhiên giá trị học bổng sẽ còn $3,000.

Cách đăng ký học bổng:

Nếu bạn đã có thư mời học (offer letter) và nghĩ rằng bạn đủ điều kiện để xin học bổng này, hoặc bạn đang dự định xin nhập học tại RMIT Úc - vui lòng liên lạc Du Học SET để được hướng dẫn và làm thủ tục hồ sơ hoàn toàn miễn phí.

Đóng